Bengt Ohlsson: Sent i livet förstår jag att hus har sin egen vilja