Bekräftat sabotage mot tyska järnvägen

Transportministern: ”Nödvändiga kablar har avsiktligt kapats.”