Ayatollan skyller protester på USA

Protester vid universitet • Säkerhetsstyrkor uppges ha gått in med tårgas och våld.