Attacken ägde rum på anrik institution

Mänskliga rättigheter har varit i centrum på Chautauqua Institution sedan 1800-talet.