”Att el är så billig i norr är ett misslyckande”

KTH-forskaren vill vara den sansade rösten i energidebatten – tycker politiker mest bråkat.