Är Sverige mer segregerat i dag?

Segregation en stor valfråga – men ökar den?