Är det fler i dag som inte klarar grundskolan?

Underkända betyg kopplas till risk för arbetslöshet och ohälsa • Är det fler som får F?