Annina Rabe: Katrine Marçal talar om manlighet med skärpa och empati

Sommarpratet utvecklas till något så ovanligt som ett sansat resonemang om könsroller.