Anna Petrus förblir undflyende i ny biografi

Marie Rehnberg följer skulptörens konstnärsskap från början till slut.