Alex Schulman: När jag läser utländska kommentarer kommer obehaget tillbaka

Normaliseringen av SD har varit så skicklig och pågått så länge att man trubbats av.