Alex Schulman: Hur låter Richard Jomshof när han inte längre behöver anpassa sig?