Alex Schulman: Åkesson är den enda som låter uppriktig om kulturvanor