Åklagare yrkar på fängelse för aktivister

Flera försvårande omständigheter i samband med aktionen i Solna, enligt åklagaren.