900 elsparkcyklar riskerar att skrotas

Malmö stad har samlat in felparkerade fordon • Nu väntar de på att hämtas ut av bolagen.