75-årige John jobbar än – men allt färre orkar till pensionen