200 på SD-listor kopplas till högerextremism

Granskning av Acta Publica • 289 av alla som kandiderar har kopplingar till högerextremism.