10–15 000 röster avgörande i Göteborg

Det sista mandatet i kommunen kan avgöras på de ännu oräknade rösterna.